سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

عبدالعزیز مهجور، بیدل‌شناس افغانستان در دهلی درگذشت 25 سرطان|تیر 1396

 

محمدعبدالعزیز مهجور، شاعر و بیدل‌شناس افغانستانی صبح امروز به علت بیماری‌یی که داشت به سن 72 ساله‎گی در دهلی هند درگذشت.

استاد مهجور در سال 1324 خورشیدی در شهر کندهار افغانستان دیده به جهان گشود، در کودکی به زادگاه اصلی‌اش کابل آمد و دور آموزش و پرورش را در مکتب‌های عاشقان و عارفان و امانی فراگرفت.

او در دور عالی مکتب راه پدرش استاد محمدعبدالحمید اسیر «قندی‌آغا» را در پیش گرفت، به بیدل‌شناسی رو آورد و به مطالعۀ کتاب‌هایی که از پدرش در این باره به جا مانده بود پرداخت و در هر جا در بارۀ هنر بیدل سخن می‌گفت.

استاد مهجور، پس از فراغت از مکتب به دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل راه یافت و پس از آن در سمت‌های گونه‌گون در داخل و بیرون از کشور  کار کرد. این بیدل‌شناس در 3 دهۀ اخیر عمرش مقاله‌های ادبی می‌نوشت و شعرهای عرفانی می‌سرود که در مجله‌ها، روزنامه‌ها و جریده‌های گونه‌گون منتشر می‌شد.

استاد محمدعبدالعزیز مهجور، در سال 1381 خورشیدی در نشست جهانی در بارۀ ابوالمعانی عبدالقادر بیدل، به دانشگاه اسلامیه ملیه در شهر دهلی هند دعوت شد و در این نشست دوکتورای افتخاری بیدل شناسی برایش تفویض شد.

جسد استاد مهجور، امروز از دهلی به کابل منتقل خواهد شد.