شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

تعویق روند برداشتن موانع اطراف ارگ و قصر سپیدار 25 سرطان|تیر 1396

 

عبدالجلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید که روند برداشتن موانع اطراف ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار تا زمانی که طرح بدیل برای حفاظت از این نهادها پیدا شود، به تعویق افتاده است.

آقای سلطانی می‌گوید، روند برداشتن موانع بزرگ سنگی اطراف خانه‌ها و نهادهای بزرگ برای مدتی به خاطر نبود وسایل متوقف شده بود، اما این مشکل اکنون حل شده و روند سر از ماه جدید دوباره آغاز خواهد شد.

روند برداشتن موانع در شهر کابل پس از آن شدت گرفت که شماری از شهروندان، شهرداری کابل را به ناتوانی متهم کردند و گفتند که شهرداری توان رویارویی با زورمندان را ندارد و تنها با مردم عام دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این در حالی است که در این چند روز پیش روند برداشتن موانع در شهر کابل آغاز شد و این روند تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت.