يک‌شنبه 27 حوت|اسفند 1396 برابر با 18 مارچ 2018

«محور مردم افغانستان» اعلام موجودیت کرد 25 سرطان|تیر 1396

 

جبهه‌یی زیر نام «محور مردم افغانستان» در مخالفت با حکومت وحدت ملی امروز (یک‌شنبه) که بیشتر مقام‌های حکومت پشین عضویت آن را دارند، با شعار «برگشت به قانون اساسی و برگشتاندن مشروعیت سیاسی» اعلام موجودیت کرد.

اعضای این جبهه با انتقاد از عمل‌کرد حکومت وحدت ملی می‌گویند، این جبهه را برای برگشت به قانون اساسی، بنیادی سازی مشروعیت سیاسی و بیرون رفت از بحران‌های سیاسی کنونی ایجاد کرده‌اند.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و مسؤول جبهۀ محور مردم افغانستان می‌گوید، حکومت کنونی تلاش می‌کند که حق رأی را از مردم بگیرد و حکومت نامشروع‌شان را ادامه دهند.

به گفتۀ آقای نبیل، هدف از ایجاد این جریان سیاسی حفظ استقلالیت ملی، تمامیت ارضی و قانون اساسی، بیرون رفت از بحران سیاسی کنونی، تأمین عدالت اجتماعی و صلح، حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب و تأمین حقوق بشری در کشور است.

آقای نبیل می‌افزاید که آنان خواهان امتیازی از حکومت نیستند و در برابر هر گونه بی‌عدالتی در کشور مبارزه خواهند کرد.

رنگین‌دادفر سپنتا، مشاور شورای امنیت ملی حکومت پیشین در این نشست از سیاست بیرونی حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید که به دلیل سیاست خارجی ناکارای حکومت وحدت ملی، جبهۀ جهانی مبارزه باتروریزم در افغانستان از هم پاشید.

به گفتۀ آقای سپنتا، کم‌کاری و اشتباهات حکومت سبب شده که پاکستان در تبانی با گروه طالبان در شرق کشور به گونۀ نیرومندتری حضور یابد.

آذرخش حافظی، رییس بخش جهانی اتاق تجارت و صنایع نیز می‌گوید که اقدامات اقتصادی حکومت برای آنان قناعت بخش نیست.

به گفتۀ آقای حافظی، حکومت در راستای رشد تولیدات و جلب سرمایه‌گذاری ها ناکام است.

خواستیم که در این باره دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های پی‌هم، موفق نشدیم.