شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

آغاز روند توزیع آزمایشی شناس‌نامه‌های الکترونیکی 5 اسد|مرداد 1396

 

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرایی می‌گوید که دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در این مورد نشست مشترکی با مسؤولان توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی داشته‌اند.

به گفتۀ فیصل، روند توزیع شناس‌نامه‌ها به زودی آغاز می‌شود و مرحلۀ آزمایشی آن شش ماه طول خواهد کشید.

معاون دوم سخنگوی رییس اجرایی افغانستان می‌گوید، در دو ماه نخست این شش ماه، 5 مرکز توزیع شناس‌نامه در پایتخت ایجاد خواهند شد که در داخل وزارت‌خانه‌ها موقعیت دارند.

جاوید فیصل می‌افزاید در ماه‌های بعدی این مرحله، شمار مراکز افزایش خواهند یافت و تا پایان ماه ششم، مرکزها به ده خواهند رسید.

توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی از موارد مهم توافق‌نامۀ سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی‌ست، اما با گذشت بیش از دو سال از ایجاد حکومت وحدت ملی به علت اختلاف نظرها روی درج واژۀ قومیت در آن، هنوز توزیع این شناس‌نامه‌ها آغاز نشده است.