يک‌شنبه 26 قوس|آذر 1396 برابر با 17 دسمبر 2017

رییس جمهور: افزایش عواید اولویت ماست 12 اسد|مرداد 1396

 

رییس جمهور افغانستان می‌گوید که از این پس افزایش عواید مالیات و پیشرفت‌های اقتصادی را در اولویت کارهایش قرار می‌دهد.

رییس جمهور غنی هنگام عقد تفاهم‌نامه‌یی میان وزارت شهرسازی و اتاق‌های تجارت می‌گوید که حکومت می‌خواهد بنیان پروژه‌های جدید درآمدزا را در کشور بنا کند.

آقای غنی می‌گوید که سال آینده، سال صنعت است و زمینۀ تجارت بازرگانان افغانستان به خارج از کشور بیشتر از پیش مهیا خواهد شد.

به گفتۀ او، افغانستان تا چهار سال دیگر در تولید انرژی برق خودکفا خواهد شد و حتا توانایی صادرات انرژی را نیز پیدا خواهد کرد.

رییس جمهور می‌افزاید که به دنبال رفع کامل مشکلات صنعتکاران است و از صنعتکاران می‌خواهد برنامه‌های‌شان را برای بهبود وضعیت صنعت به مسؤولان بسپارند.