آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

زمین‌های مربوط وزارت معارف به بخش تجارت خصوصی واگذار می‌شود 17 اسد|مرداد 1396

 

زمین‌های مربوط وزارت معارف به بخش تجارت خصوصی واگذار می‌شود. بر بنیاد مدارکی که به سلام‌وطندار رسیده، شورای عالی اقتصادی، منطقۀ شاه‌دوشمشیره تا پل‌آرتلِ کابل را که ملکیت وزارت معارف/آموزش و پرورش است به بخش خصوصی واگذار می‌کند «تا از آن به عنوان منطقۀ تجارتی کار گرفته شود.»

در نامۀ شماره «۱۹۵۵۷» تاریخ «۱۰/۰۳/۱۳۹۶» خورشیدی و مصوبۀ شماره ۱۴ شورای عالی اقتصادی، نگاشته شده که مسؤولان وزارت شهرسازی موظف‌اند تا این منطقه را برای واگذاری به بخش خصوصی بررسی کرده و گزارش آن را به شورای عالی اقتصادی ارایه کنند.

در این منطقه مکتب‌های آریانا و افغان-ترک، خواجه‌عبدالله انصاری و هوتل آسمایی موقعیت دارند.

مسؤولان وزارت شهرسازی می‌گویند که در گذشته برخی مشکلات امنیتی وجود داشت، اما اکنون از این بخش به عنوان یک مکان تجارتی استفاده خواهد شد.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی می‌گوید، این وزارت وظیفه‌اش را در این زمینه انجام داده و گزارش‌های خود را به شورای عالی اقتصادی سپرده است.

مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف می‌گوید، با آن که این وزارت برای ساخت‌وساز مکتب به زمین نیاز دارد، اما با تصمیم رهبری حکومت برای واگذاری زمین‌های معارف به بخش خصوصی موافقت کرده‌اند.

تصمیم واگذاری زمین‌های وزارت معارف به بخش خصوصی از سوی ریاست جمهوری در حالی گرفته شده که یکی از نیازهای بنیادی آموزش در افغانستان، زمین برای ساخت مکتب است و حتا در پایتخت، دانش‌آموزان شماری از بخش‌ها به خاطر نبود مکتب در خانه‌های کرایی و فضای باز آموزش می‌بینند.