آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

60 کشمش‌خانه در بلخ به بهره‌برداری رسید 18 اسد|مرداد 1396

 

شصت کشمش‌خانه در ولایت بلخ به بهره‌برداری سپرده شد. مسؤولان ریاست زراعت و آبیاری ولایت بلخ می‌گویند، این کشمش‌خانه‌ها به ارزش بیش از 500 هزار دالر در این ولایت ساخته شده و به بهره‌برداری سپرده شده‌اند.

احمدفهیم جباری، مسؤول پروژۀ ملی باغداری و مالداری حوزۀ شمال هنگام گشایش این کشمش‌خانه‌ها می‌گوید که باغداران این ولایت به این کشمش‌خانه‌ها نیاز داشتند. به گفتۀ او، 15 کشمش‌خانۀ دیگر نیز در این ولایت ساخته خواهد شد.

آقای جباری می‌افزاید، وزارت زراعت تاکنون به شمول بلخ در پنج ولایت شمالی کشور 360 کشمش‌خانه را به ارزش بیش از 200 میلیون افغانی بنا نهاده است.

شماری از باغداران بلخ که از این کشمش‌خانه‌ها کار می‌گیرند می‌گویند، در گذشته‌ها به خاطر نداشتن جای مناسب برای پروسس کشمش با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند؛ اما اکنون با ساخته‌شدن این کشمش‌خانه‌ها مشکل‌شان حل خواهد شد.

مسؤولان ریاست زراعت بلخ می‌گویند که در این سال‌ها علاقه‌مندی باغداران این ولایت به انگورداری بیشتر شده و همه‌ساله بر گسترۀ بیش از 3000 هکتار زمین انگور کاشته می‌شود.