آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

آغاز رقابت‌های 50آورۀ کریکت میان زون‌های کشور 18 اسد|مرداد 1396

 

قرار است فردا کابل میزبان آغاز رقابت‌های 50آوره بین زون‌های کشور باشد. این بازی‌ها در ده روز و در ولایت‌های ننگرهار و خوست برگزار خواهند شد.

این رقابت‌ با رویارویی تیم‌ مس‌عینک در برابر آمو و سپین‌غر در برابر بندامیر به ترتیب در ولایت‌های خوست و ننگرهار آغاز می‌شود.

جاوید احمدی، فرید ملک، یونس احمدزی، منیراحمد، ناصرعمر، همایون عمر، مسلم موسا، ضیاء اکبر، ابراهیم، زرکې، حضرت‌الله زازی و غمی زدران به شمول اصغر استانکزی در تیم آمو و شبیرنوری، رحیم منگل، اسد متنی، شوکت زمان، ظاهرخان پکتین، محمد ریاض، یوسف زازی، محمد هاشم، عارف خان، افسر زازی، ناصرجمال، میرویس اشرف، عبدالله عادل و نجیب‌الله زدران عضویت تیم بندامیر را دارند.

همچنان در تیم مس‌عینک نورعلی زدران، نوین الحق، جاوید رحیمی، صدیق فرهاد، عظمت‌الله، فطرت‌الله ، سردار، اجمل زازی، وقارالله ، نصرت قریشی، نجات مسعود، عمران جنت، رحمت‌شاه زرمتی و نورالحق ملکزی شامل بوده و شفیق‌الله شفق، عثمان غنی، حشمت شهیدی، آفتاب عالم، حمزه هوتک، شاهد کمال، ضیاالحق، رشید زدران، طاهرعادل، روخان زرملوال، کریم جنت، وقارالله، یامین احمدزی و ضیاءالرحمان اکبر در تیم سپین‌غر حضور خواهند داشت.