آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

اعلام 14 هزار فرصت کاری در اداره‌های دولتی 21 اسد|مرداد 1396

 

تا یک ماه دیگر حکومت نزدیک به 14 هزار فرصت کاری را در اداره‌های مختلف دولتی مهیا می‌کند.

امروز برابر است با روز جهانی جوانان. از این روز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تجلیل شد.

رییس جمهور در این برنامه می‌گوید، تا زمانی که شهروندان از طرح‌های حکومت پشتی‌بانی نکنند، مشکل بی‌کاری حل‌شدنی نیست.

آقای غنی در بخش دیگری از گفته‌هایش به مبارزه با فساد اشاره کرد و مبارزه با این پدیده را از رسالت‌های جوانان عنوان کرد. او می‌گوید، تا زمانی که جوانان، زنان و فقرا به رفاه دست نیابند، افغانستان به ثبات نخواهد رسید.

جوانان در این برنامه، از افزایش بی‌کاری، فقر، اعتیاد و سربازگیری گروه‌های تروریستی از میان‌شان شکایت کردند.

از روز جهانی جوانان در افغانستان در حالی گرامی‌داشت می‌شود که علی‌رغم وعده‌های پی‌هم حکومت در یک‌ونیم دهۀ گذشته شمار زیادی از جوانان هنوز با مشکلاتی از جمله بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.