دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

چرا فیس‎بوک با ورود غنی به هرات مسدود شد؟ 30 اسد|مرداد 1396

 

روز گذشته، همزمان با مراسم گرامیداشت از سالروز استقلال کشور و سفر رییس جمهور به هرات، فیس‎بوک و انستاگرام برای چندین ساعت در این ولایت و مناطق شمالی کابل مسدود شد.

این رویکرد با رسانه‎های اجتماعی به واکنش برخی از خبرنگاران و دفتر حمایتکنندۀ رسانه‌های آزاد کشور (نی) انجامیده است.

مجیب خلوتگر، مسؤول اجرایی دفتر نی دسترسی به اطلاعات را از چالش‌های بنبادی رسانهها عنوان میکند و میگوید که حکومت با توقف رسانههای اجتماعی، اهداف استبداییاش را بر مردم می‎قبولاند.

شماری از کاربران فیس‏بوک نیز در هرات این اقدام حکومت را استبدادی و خلاف حق دسترسی به اطلاعات میدانند و میگویند که حکومت نمی‌تواند با چنین اقدامی، صدای مردم را خفه کند.

به گفتۀ این کاربران، فیس‏بوک از زمان ورود رییس جمهور به هرات مسدود شده و تا رفتنش همچنان مسدود بود.

اما جیلانی فرهاد، سخنکوی والی هرات ادعای کاربران فیسبوک را نمیپذیرد و میگوید که حکومت متعهد به رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات است.

پیش از این نیز بارها رسانهها و خبرنگاران ازعدم رعایت قانون حق دسترسی از سوی حکومت انتقاد کردهاند.