دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

معاون دوم رییس جمهور: نظام‌های پارلمانی و فدرال جوابگو نیستند 30 اسد|مرداد 1396

 

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور می‌گوید، در شرایط کنونی نظام‌های پارلمانی و فدرال قابل اجرا نیستند و سبب بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شوند.

آقای دانش امروز (دوشنبه) در نشست ارایۀ پژوهش تازۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌افزاید، نظام پارلمانی در افغانستان تجربه شده؛ اما نتایج خوبی در پی نداشته و منجر به هرج‌ومرج گردیده است.

معاون دوم رییس جمهور می‌گوید، احزاب سیاسی در افغانستان هنوز به پخته‌گی کامل نرسیده‌اند و در چنین شرایطی، نظام پارلمانی سبب می‌شود که صرفاً قدرت در انحصار یک گروه باشد.

این در حالی است که مقام‌ها در ریاست اجرایی افغانستان بارها گفته‌اند که تغییر نظام از ریاستی به صدارتی در صدر تلاش‌های‌ آنان قرار دارد و ریاست اجرایی به تعدیل قانون اساسی و غیرمتمرکزسازی قدرت پابند است.

همچنان تازه‌ترین پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می‌دهد که در نهادهای قضایی کشور تداخل وظیفه‌یی وجود دارد و «استقلال سیاسی آن نسبت به استقلال حقوقی‌اش بیشتر است.»

غزال حارث، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که نتایج این گزارش را ارایه می‌کند، می‌گوید، قوه‌های اجرایی و قضایی با مشکلات زیادی روبه‌رواند. اما نماینده‌گان قوۀ قضایی که در این نشست حضور داشتند، هیچ واکنشی نشان ندادند.

در پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برخی از پیشنهادات برای رفع تداخل کاری دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز گنجانده شده است.