شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

عقد قرارداد 130 پروژۀ توسعه‌یی 31 اسد|مرداد 1396

 

نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات حین امضای این قراردادها با شوراهای توسعه‌یی روستا می‌گوید که برای تطبیق این پروژه‌ها بیش از 371 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است.

آقای درانی اجرای این پروژه‌ها را برای رشد کشاورزی و افزایش درامد کشاورزان با اهمیت می‌داند و می‌گوید که این پروژه‌ها برای کشاورزان سهولت‌هایی ایجاد کرده و دسترسی آنان به بازارهای مرکز را آسان می‌کند.

به گفته او، این پروژه‌ها شامل ساخت پل، سربند، کانال، دیوارهای محافظتی و جاده‌ها می‌شود که در ولایت‌های کابل، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، غزنی، بدخشان، میدان‌وردک، کندز، پنجشیر و کنر تطبیق خواهند شد.

او می‌گوید، بودجۀ این پروژهها از سوی بانک توسعۀ آسیایی و بودجۀ شوراهای توسعه‌یی روستاها تمویل می‌شود.

آقای درانی می‌افزاید که این پروژه‌ها به روند کاهش بی‌کاری در کشور کمک می‌کند و بیش از 206 هزار روز کاری را برای روستانشینان فراهم می‌کند، و بیش از 736 هزار روستانشین از این پروژه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

بر بنیاد آمار مسؤولان وزارت انکشاف روستاها، این وزارت در دو سال گذشته تنها از طریق برنامۀ ملی انسجام ساحه‌یی 809 پروژه را به ارزش بیش از 4 میلیارد افغانی در سراسر کشور عملی کرده است.