آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

انتخابات پس از حدود 40 سال در انگولا 1 سنبله|شهریور 1396

 

خوزه ادواردو دوس سانتوس

مردم آنگولا امروز (چهارشنبه) با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، برای اولین بار در ۳۸ سال گذشته، رییس جمهور خود را انتخاب می‌کنند.

جوائو لورنسو، نامزد حزب جنبش مردم برای آزادی آنگولا که وعدۀ مبارزه با فساد و رشد اقتصادی را داده، بیش‌ترین شانس را برای پیروزی در انتخابات امروز دارد.

آنگولا دومین تولیدکنندۀ بزرگ نفت در قارۀ آفریقا محسوب می‌شود.

خوزه ادواردو دوس سانتوس در ۳۸ سال گذشته ریاست جمهوری آنگولا را برعهده داشت، اما اکنون تصمیم گرفته قدرت را به شخص دیگری واگذار کند؛ او جانشینی برای خود به مردم معرفی کرده تا آن‌ها در انتخابات او را انتخاب کنند. به همین دلیل احتمال انتخاب جوئائو لورنسو، از رقبای دیگر بیشتر است.