شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

گشایش سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه‌دهنده‌گان بزرگ 1 سنبله|شهریور 1396

 

سیستم خدمات خدمات الکترونیکی برای مالیه‌دهنده‌گان بزرگ امروز گشایش یافت. مسؤولان ریاست عواید وزارت مالیه/دارایی ‌می‌گویند، این سیستم سهولت‌های فراوانی را برای مالیه‌‌دهنده‌گان ایجاد کرده و در جلوگیری از فساد نیز نقش مهمی خواهد داشت.

عبدالحبیب زدران، رییس عواید وزارت مالیه در نشستی خبری در کابل می‌گوید، سیستم خدمات الکترونیکی برای گردآوری بهتر مالیات از مالیه‌دهنده‌گان بزرگ و فراهم‌کردن سهولت‌های بیشتر به این افراد و کارمندان وزارت مالیه ایجاد شده است.

به گفتۀ او، در حال حاضر این سیستم فقط برای مالیه‌دهنده‌گان بزرگ است، اما تا یک سال آینده سیستمی برای مالیه‌دهنده‌گان متوسط و کوچک نیز ارایه خواهد شد.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید که همگام‌شدن با تکنالوژی جهان سود مستقیم در  بخش بازرگانی دارد و همچنان در کاهش فساد نقش مهمی دارد.

مسؤولان وزارت مالیه می‌افزایند که از این پس با افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، برخورد قانونی و جدی خواهند کرد.