آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

لارنس: آمریکا به هدف صلح از فشارهایش بر طالبان دست بردار نیست 1 سنبله|شهریور 1396

 

سفیر آمریکا در افغانستان می‎گوید که واشنگتن در راهبرد جدیدش در بارۀ افغانستان فشارها بر پاکستان را ادامه می‎‌دهد تا این گروه را به میز گفت‌وگوهای صلح بکشاند.

هوگو لارنس، سفیر ایالت متحدۀ آمریکا در افغانستان امروز (چهارشنبه) در کابل می‌گوید که واشنگتن در راهبرد جدیدش تلاش کاهش نگرانی‌های افغانستان و منطقه از وجود تروریسم را دارد.

به گفتۀ لارنس، نیروهای امنیتی با در نظرداشت راهبرد جدید، تجهیز و آموزش می‌بینند که با روحیۀ بلند با طالب، داعش، القاعده و دیگر گروهای تروریستی بجنگند.

او می‌گوید، با در نظرداشت شرایط و اوضاع، آمریکا در افغانستان می‌ماند.

سفیر آمریکا در افغانستان می‎گوید که واشنگتن در برآورده‌شدن اهداف مشترکش با کابل در بخش‎های اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی همکاری می‌کند. او خطاب به طالبان می‌گوید که باید در انتخاب ادامۀ جنگ و یا هم گفت‌وگوهای صلح دقیق باشند.

به گفتۀ آقای لارنس، آمریکا از برنامۀ چهارسالۀ غنی حمایت می‌کند. او خطاب برای پاکستان هشدار داده می‌افزاید، در صورتی که آمریکا در برابر گروه‌های تروریستی مبارزۀ جدی نکند و آنان را در لانه‌های‌شان از بین نبرد، زیان بیشتر را خود پاکستان متحمل می‌شود.