شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

آغاز برنامۀ میثاق شهروندی در بلخ 5 سنبله|شهریور 1396

 

برنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولایت بلخ آغاز شد. مسؤولان این برنامه در بلخ می‌گویند که این برنامه با هزینۀ 18 میلیون دالر تا 3 سال آینده در ولسوالی‌های بلخ، خُلم، چهارکُنت و مارمَل این ولایت عملی خواهد شد.

جاوید رحمانی، مسؤول برنامه میثاق شهروندی در این ولایت امروز هنگام اعلام گشایش این برنامه می‌گوید که در گام نخست، تا 10 ماه آینده مشکل آب‌آشامیدنی باشنده‌گان این ولسوالی‌ها حل خواهد شد و تمام روستانشینان از آب‌آشامیدنی بهداشتی بهره‌منده می‌شوند.

به گفتۀ او، پس از آب‌آشامیدنی، توسعۀ زراعت و ساخت‌وساز جاده‌ها در ولسوالی‌های بلخ، خُلم، چهارکُنت و مارمَل از اولویت‌های این برنامه‌اند.

شماری از باشنده‌گان این ولسوالی‌ها نیز کمبود آب‌آشامیدنی، نبود جاده‌های معیاری و کشت‌وکار را از مشکلات عمدۀ‌شان عنوان می‌کنند.

نبود برق و مراکز درمانی از دیگر مشکلات باشنده‌گان این ولسوالی‌ها به شمار می‌روند.

برنامۀ میثاق شهروندی سال پار خورشیدی جایگزین برنامه همبسته‌گی ملی در کشور شد و این برنامه یک برنامه توسعه‌یی 10 ساله است که به گونۀ مشترک توسط نهادهای مختلف حکومتی به پیش برده می‌شود. این برنامه تاکنون در چندین ولایت دیگر کشور نیز آغاز شده است.