شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

افزایش 10 درصدی درآمد حکومت در 6 ماه 5 سنبله|شهریور 1396

 

مسؤولان وزارت مالیه/دارایی می‌گویند که عواید دولت در 6 ماه نخست سال‌ جاری نسبت به 6 ماه نخست سال پیش 10 درصد افزایش یافته است.

نجیب‌الله وردک، معین گمرکات و عواید وزارت مالیه امروز (یک‌شنبه) در نشستی خبری در کابل می‌گوید که عواید دولت در سال‌ جاری 153 میلیارد افغانی تخمین شده بود که نسبت به سال پیش، 15 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گفتۀ آقای وردک، سال پیش 132 میلیارد افغانی تخمین و بیشتر از آن گرد‌آوری شد، امسال نیز عواید 6 ماه نخست افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

معین گمرکات و عواید وزارت مالیه دلیل افزایش عواید در سال‌ جاری را اصلاح سیستم جمع‌آوری عواید، جابه‌جایی افراد شایسته و ایجاد سهولت در روند مدیریت این اداره می‌داند.

آقای وردک می‌پذیرد که در ادارۀ آنان فساد وجود دارد، اما می‌گوید که آنان تلاش دارند تا پایان سال‌ جاری سیستم بازرسی را در تمام گمرکات فعال کنند.

به گفتۀ مسؤولان وزارت مالیه، از آغاز سال‌ جاری تا هفتۀ گذشته 102 میلیارد افغانی گردآوری شده و در روند گرد‌آوری مالیه از مالیه‌دهنده‌گان بزرگ هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها روند گرد‌آوری مالیه از مالیه‌دهنده‌گان کوچک با مشکل روبه‌رو است که این مشکل هم به زودی حل خواهد شد.