شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

بازسازی 90 کانال در 3 ولایت 7 سنبله|شهریور 1396

 

وزارت احیا و انکشاف دهات 90 کانال آب‌یاری وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری را از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی و به همکاری مالی صندوق توسعۀ زراعت ملل متحد به ارزش 662 میلیون افغانی در ولایت‌های کابل، پروان و لوگر احیا و بازسازی می‌کند.

نصیراحمد درانی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات امروز (سه‌شنبه) هنگام امضای این قراردادها می‌گوید، 332 کیلومتر کانال‌های آب‌یاری احیا و بازسازی می‌شود که با به بهره‌سپردن این پروژه‌ها، 6 هزار و 496 هکتار زمین تحت آب‌یاری قرار خواهد گرفت.

به گفتۀ آقای درانی، پس از بازسازی این کانال‌ها تغییرات بزرگی در حاصلات کشاورزان این ولایت‌ها رونما می‌شود.

وزیر احیا و انکشاف دهات می‌افزاید، این 90 پروژه شامل 19 پروژه در کابل به ارزش بیش از 116 میلیون افغانی، 52 پروژه در پروان به ارزش 198 میلیون افغانی و 19 پروژۀ دیگر در ولایت لوگر به ارزش ۳۴۸ میلیون افغانی است.