شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

ارگ هزینۀ اشتراک افغانستان در رقابت‌های آسیایی را پرداخت کرد 7 سنبله|شهریور 1396

 

ریاست جمهوری افغانستان 38 میلیون افغانی را بر اساس پیشنهاد کمیتۀ تربیت بدنی به کمیتۀ ملی المپیک به رهبری ظاهر اغبر تخصیص داده است.

این پول برای 198 بازیکنی که قرار است در بازی‌های ماه آینده به میزبانی ترکمنستان اشتراک کنند، هزینه خواهد شد.

این پول از کود 91 ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.

پیش از این بارها دوقطبی‌بودن کمیتۀ المپیک خبرساز شده بود. کمیتۀ ملی المپیک به رهبری ظاهر اغبر نزد کمیتۀ المپیک آسیایی و جهانی و ریاست اجرایی کشور، رسمیت دارد. اما کمیتۀ ملی المپیک به رهبری محمود حنیف، تنها حمایت ارگ ریاست جمهوری را دارا است.

قرار است دور پنجم رقابت‌های آسیایی به تاریخ 17ام سپتامبر امسال در عشق‌آباد ترکمنستان با اشتراک شش هزار ورزشکار از 62 کشور و در 21 رشتۀ مختلف ورزشی برگزار شود.