آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

غنی به پاکستان: آماده گفت‌وگوهای سیاسی هستیم 10 سنبله|شهریور 1396

 

افغانستان برای گفت‌وگوهای سیاسی با پاکستان آماده است. رییس جمهور محمداشرف غنی، امروز پس از ادای نماز عید سعید قربان که با حضور مقام‌های بلندپایۀ دولتی در ارگ برگزار شد می‌گوید، صلح با پاکستان از آجندای ملی افغانستان است.

آقای غنی می‌گوید که حکومت افغانستان برای گفت‌وگوهای همه جانبۀ سیاسی با پاکستان آماده‌گی دارد. او تأکید می‌کند و می‌گوید که کشور را هیچ‌کسی به زور ناگزیر نمی‌تواند و حکومت افغانستان برای تأمین رفاه و آسایش منطقه آماده است.

رییس جمهور به مخالفان مسلح دولت هشدار می‌دهد و می‌گوید، وقتِ آن رسیده است که انتخاب کنند افغان اند و یا ابزار نفاق. او می‌گوید:«وقتی آن رسیده است که مخالفان مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خورده‌اند و از مادر وطن الهام گرفته‌اند و یا وسیلۀ برای نفاق و شقاق می‌باشند.»

رییس جمهور غنی، در بخشی از سخنانش بر وحدت ملی در کشور تأکید می‌کند و حمله بر مکان‌های مقدس، تکیه‌خانه‌ها، مسجدها و مراکز علمی را حمله بر تمام مردم افغانستان می‌داند و آن را کار «خوارج و فتنه‌گران» می‌خواند.

آقای غنی، تأکید می‌کند و می‌گوید که افغانستان دارای وحدت مذهبی و وحدت ملی‌ست و از تمام شهروندان کشور می‌خواهد که در کنار هم بایستند تا حس همبسته‌گی میان‌شان بیشتر از پیش تقویت شود.

رییس جمهور از پیروان مذهب تسنن می‌خواهد تا به تکیه‌خانه‌های پیروان مذهب شیعه بروند و از اهل تشیع می‌خواهد که به مسجدهای اهل تسنن بروند و اتحاد مذهبی‌شان را به نمایش بگذارند.

محمداشرف غنی، رییس جمهور یکبار دیگر بر گفت‌وگوهای صلح نیز تأکید می‌کند و از کارکردهای نیروهای امنیتی ستایش کرد.