شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

نگرانی‌ها از بسته‌ماندن بازارهای مشترک افغانستان-تاجیکستان در بدخشان 11 سنبله|شهریور 1396

 

افزایش ناامنی‌ها و توسعه جغرافیای جنگی طالبان، برگزاری بازارهای کوچک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

این بازارهای کوچک، بخش بزرگی از نیازمندی‌های مناطق مرزی بدخشان را برآورده می‌سازند.

مسؤولان ریاست روابط خارجه در بدخشان می‌گویند که بازارهای مشترک مرزی ولسوالی اشکاشم به دلیل افزایش نا امنی‌ها و حضور طالبان در ولسوالی وردوج، از یک‌سال به این‌سو برگزار نشده و تهدیدهای امنیتی هرازگاهی سبب می‌شود که سه بازارچۀ دیگر نیز برگزار نشوند.

غلام‌هاشم ساعی، مسؤول نماینده‌گی وزارت امور خارجه در بدخشان به سلام‌وطندار می‌گوید که نزدیکی ولسوالی ناامنِ وردوج با ولسوالی مرزی اشکاشم سبب شده که بازارهای مرزی مشترک این ولسوالی، بسته شوند.

مسؤول نمانیده‌گی وزارت امور خارجه در بدخشان می‌گوید که سه بازار کوچک مشترک دیگر در ولسوالی شغنان، نسی و مایمی هفتۀ یک‌بار برگزار می‌شوند، اما افزایش ناامنی‌ها بر این بازارچه‌ها نیز تأثیرات منفی وارد کرده و گاهی هم بر گزار نمی‌شوند.

عبدالصبور، یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم می‌گوید که بسته‌شدن بازارهای کوچک مرزی در اشکاشم، کار بازرگانی آنان را زیان‌مند ساخته است، او می‌گوید که در گذشته بسیاری از اموال آنان در بازار مشترک به فروش می‌رسید، اما با بسته‌شدن این بازار مشترک، فروشات آنان به گونۀ چشم‌گیری کاهش یافته است.

باشندگان مناطق مرزی بدخشان می‌گویند که از طریق این بازارهای کوچک، نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند و در این بازار  دادوستد بازرگانی میان ساکنان دو سوی مرز صورت می‌گیرد و تاثیر خوبی هم بر زنده‌گی مردم دارد.

آنان می‌افزایند که افزایش ناامنی‌ها امکان دسترسی باشنده‌گان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.