دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

راهبرد شورای عالی صلح افغانستان نهایی شد 15 سنبله|شهریور 1396

 

مسؤولان در شورای عالی صلح از نهایی‌شدن «راهبرد صلح» این شورا خبر می‌دهند.

امین‌الدین مظفری، سخنگوی شورای عالی صلح به سلام‌وطندار می‌گوید،  این راهبرد تمام موضوعات این شورا که شامل چه‌گونه‌گی پیش‌برد فعالیت‌ها، راهکارهای آنان برای آینده، ایجاد کمیته‌ها و فعال‌سازی دفاتر ولایتی می‌شود را در بر می‌گیرد.

به گفتۀ سخنگوی شورای صلح، راهبرد تازه بر بنیاد شرایط زمانی کشور برای متقاعدسازی طرف‌های درگیر طرح و تدوین شده است.

آقای مظفری می‌افزاید، بر بنیاد این راهبرد، کمیته‌یی زیر نام کمیتۀ تماس و گفت‌وگو برای زمینه‌سازی صلح ایجاد شده است.

اما اسحاق اتمر، آگاه سیاسی می‌گوید، شورای صلح افغانستان به خاطر نداشتن ظرفیت، عدم درک موضوعات دیپلوماتیک و کهن‌سالی اعضای خود موفق به تطبیق این راهبرد نخواهد شد.

راهبرد تازۀ شورای صلح افغانستان در حالی نهایی می‌شود که شهروندان و فعالان سیاسی همواره از عملکرد این شورا انتقاد کرده‌اند و بارها آن را به هدردادن بودجۀ دولت و کمک‌های بیرونی به باد انتقاد گرفته‌اند.