دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

تلفات غیرنظامیان در یک ماه؛ 250 کشته، 360 زخمی 16 سنبله|شهریور 1396

 

گروه دادخواهی برای حفاظت از غیرنظامیان (CPAG) می‌گوید که تنها در ماه اگست امسال تلفات ناشی از جنگ در کشور 254 کشته و 366 زخمی بوده است. در گزارش این گروه آمده است که رقم قابل توجهی از تلفات ماه اگست را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

بر بنیاد یافته‌های این گروه، بیشترین تلفات را ولایت‌های کابل با 47 کشته، هرات با 65 کشته، ننگرهار با 45 و هلمند با 15 کشته داشته‌اند.

این گروه می‌گوید که عوامل عمدۀ رقم درشت تلفات غیرنظامیان در این ماه، حمله‌های انتحاری و هوایی، کارگذاری ماین‌های کنارجاده‌یی، پرتاب راکت و کارگذاری ماین‌های مقناطیسی بوده است.

یافته‌های گروه دادخواهی برای حفاظت غیرنظامیان حاکی از تلفات قابل توجهی از غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان است؛ 46 کشته و 25 زخمی که بیشترشان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

در گزارش آمده است که در نتیجۀ حملات هوایی آمریکایی‌ها در ماه اگست در ولایت‌های ننگرهار، هرات و لوگر به ترتیب 18، 15 و 13 تن کشته شده‌اند.

در پایان این گزارش از نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی نیز خواسته شده تا زنده‌گی شهروندان را ارزش دهند و متوجه جان غیرنظامیان باشند.

این گروه به این باور است که در جنگ‌ افغانستان قوانین بین‌المللی جنگ و توجه به حقوق بشر نادیده گرفته می‌شود. در این گزارش از طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته شده که غیرنظامیان را هدف حمله قرار ندهند. همچنان گروه دادخواهی برای غیرنظامیان از گروه‌هایی چون داعش می‌خواهد که به مکان‌های مذهبی از جمله مسجدها و مدرسه‌ها حمله نکنند.