آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

شعار وفاق ملی در شانزدهمین سال‌روز ترور قهرمان ملی افغانستان 18 سنبله|شهریور 1396

 

امروز هژدهم ماه سنبله برابر با شانزدهمین سال‌روز ترور احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور است.

از این روز و هفتۀ شهید با پیام «وفاق ملی» در نشستی با حضور رییس اجرایی، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و دیگر مقام‌های بلندپایۀ حکومت و سران جهادی در کابل گرامی‌داشت شد. اشتراک‌کننده‌گان این نشست از کارنامه‌های احمدشاه مسعود ستایش کردند و او را چریکی بی‌نظیر خواندند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست با تأکید بر تحقق وفاق ملی در کشور، یک بار دیگر از مخالفان دولت می‌خواهد تا به روند صلح بپیوندند و در آوردن صلح و ساختن کشور سهم گیرند.

محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان نیز می‌گوید که پایان جنگ و برقراری صلح در کشور به هیچ‌ صورت بدون وفاق ملی جنبۀ عملی نخواهد داشت. آقای خلیلی افغانستان را در بخش جنگ ناکام می‌داند و می‌گوید، افغانستان زمانی می‌تواند در هر بخش گام‌هایی استوار بردارد که نقطۀ پایانی برای جنگ پیدا کند. او برای رسیدن به این هدف در کنار اجماع ملی، بر اجماع نخبه‌گان و سیاستگران و پیداکردن راهکاری اصولی نیز تأکید می‌کند.

رییس شورای عالی صلح با انتقاد از سیاستگران، قلم‌ به دستان و تحلیل‌گران و علمای کشور آنان را به اختلاف‌افگنی میان مردم متهم می‌کند. آقای خلیلی از تمام این افراد می‌خواهد تا به وحدت و همدلی ملت افغانستان حرمت گذارند.

از سوی دیگر احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود نیز بر گسترش وفاق ملی در سراسر افغانستان تأکید می‌کند و می‌گوید، اوضاع کنونی کشور به گونه‌یی‌ست که برخی قطب‌بندی‌های قومی، زبانی، تباری و قشری به اوج رسیده است. او از مردم می‌خواهد تا با ایستاده‌گی در برابر دشمن، اجازه ندهند کشور به سوی هرج‌ومرج برود.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور نیز در این مراسم راهبرد تازۀ آمریکا را وسیله‌یی بزرگ می‌داند و می‌گوید که این راهبرد پیامدهایی دارد و افغانستان باید تلاش کند که میدان رقابت‌های بیرونی نشود. او خطاب به پاکستان می‌گوید که افغانستان مخالف اسلام‌آباد نیست و دوستی این کشور را می‌خواهد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت اما در بارۀ راهبرد تازۀ آمریکا بر برگزاری گفت‌وگویی در سطح بزرگان سیاسی و ملی کشور سخن می‌گوید.

آقای عبدالله، راهبرد آمریکا را بر سرنوشتِ هر فرد افغانستان اثرگذار می‌داند و می‌گوید که باید در بخش نقاط عمده و اساسی‌یی که در این راهبرد گنجانیده شده با بزرگان کشور گفت‌وگو شود.

احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور فرمانده کل نیروهای مقاومت و یکی از چهره‌های به خصوص تاریخ معاصر افغانستان شانزده سال پیش از امروز در هژدهم سنبلۀ 1380 خورشیدی، در نتیجۀ انفجار انتحاری 2 تروریست مظنون به ارتباط با شبکه القاعده در ولسوالی خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار جان باخت.