شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

نانسی‌ دوپری، بنیان‌گذار مرکز افغانستان‌شناسی درگذشت 19 سنبله|شهریور 1396

 

نانسی‌هاچ دوپری، افغانستان‌شناس آمریکایی شب گذشته در سن 90 ساله‌گی در یکی از شفاخانه‌های کابل درگذشت.

خانم دوپری، باستان‌شناس شناخته‌شدۀ آمریکایی 67 سال در بارۀ افغانستان پژوهش کرد و به بخش‌های گونه‌گون کشور سفر کرده بود.

این افغانستان‌شناس پرآوازۀ آمریکایی مسؤولیت مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل را به عهده داشت و پنج کتاب در بارۀ افغانستان نوشته است.

خانم دوپری، در سال 1341 خورشیدی به کابل آمد و تا 15 سال پس از آن در کنار همسرش لویس دوپری، باستان‌شناس شناخته‌شده و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ افغانستان به کاوش و پژوهش باستان‌شناسی در افغانستان پرداخت.

نانسی‌هاچ دوپری، با گروهی از دیپلمات‌ها برای دیدن آثار باستانی به بامیان سفر کرد، سپس کتاب راهنما برای گردشگران در افغانستان را نوشت و آخرین میراث ماندگارش مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل است که در سال 1385 خورشیدی ایجاد کرد و تا سال 1390 مدیریت آن را به دوش داشت.