آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

مجلس تا معرفی تمام نامزدوزیران صندوق نمی‌گذارد 19 سنبله|شهریور 1396

 

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، تا زمانی که حکومت تمام نامزدوزیران تازه را به مجلس معرفی نکند، برای نامزدوزیران معرفی‌شده، صندوق رأی‌گیری نمی‌گذارند.

محمدنذیر احمدزی، نایب دوم مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که نخستین برنامۀ آنان پس از تعطیلات تابستانی، رسیده‌گی به مشکلات ولایات است. او می‌گوید، بخش برنامۀ بعدی آنان گذاشتن صندوق رأی‌گیری به نامزدوزیران تازه‌معرفی‌شده است، اما بر بنیاد فیصلۀ اعضای مجلس، تا معرفی تمام نامزدوزیران صندوق رأی‌گیری گذاشته نمی‌شود.

به گفتۀ او، تاکنون 5 نامزدوزیر به مجلس معرفی شده‌اند.

نایب دوم مجلس نماینده‌گان از رییس جمهور می‌خواهد تا در هفتۀ روان، نامزدوزیران دیگر را به آنان معرفی کند و مانع رویارویی مجلس و حکومت شود.

خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

نزدیک به 10 ماه پیش مجلس نماینده‌گان 16 وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی را به خاطر هزینه‌نکردن 70 درصد بودجۀ‌شان، استیضاج کرد که در نتیجۀ آن 7 وزیر سلب‌اعتماد شدند، وزیران دفاع و معادن استعفا دادند و همچنان وزیر داخله و سرحدات و قبایل از سوی رییس جمهور غنی برکنار شدند. اما تاکنون حکومت قادر به معرفی نامزدوزیران تازه برای رأی‌گیری به مجلس نماینده‌گان نشده‌ است.