شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

سعدالدین شپون نویسندۀ افغانستانی درگذشت 20 سنبله|شهریور 1396

 

سعدالدین شپون، منتقد و شاعر افغانستان به عمر 84 ساله‌گی ناوقت شب گذشته در ایالت ویرجینیایی آمریکا درگذشت.

آقای شپون در سال 1312 در خان‌آبادِ کندز به دنیا آمد و 23 سال بعد شامل دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل شد.

دانه‌های مروارید، زراندوز و کندوی زنبور از داستان‌های مشهور این نویسنده‌اند.

قرار است جسد سعدالدین شپون از هزینۀ شخصی رییس جمهور به کابل منتقل شده و به خاک سپرده شود.