دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

شانزده سال پس از 11 سپتامبر؛ افغانستان هنوز در باتلاق تروریسم 20 سنبله|شهریور 1396

 

شانزده سال پیش درست در چنین روزی برج‌های تجارت جهانی در نتیجۀ برخورد دو هواپیما فرو ریخت و این رویداد منجر به حملۀ آمریکا به افغانستان و عراق و رقم‌خوردن فصلی جدید برای خاورمیانه شد. با ورود آمریکایی‌ها، افغانستان صاحب دولت و نهادهای دموکراتیک شد و موج بزرگی از کمک‌های مالی به کشور سرازیر گردید، اما تا هنوز خواست اصلی مردم که برقراری صلح پایدار و تأمین امنیت بود، برآورده نشده است.

آگاهان به این باورند که پس از شانزده سال از رویداد یازده سپتامبر هنوز افغانستان از ناامنی روزافزون، افزایش گروه‌های تروریستی، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی با نیروهای بین‌المللی رنج می‌برد. به گفتۀ آنان، در این مدت افغانستان نه تنها روی صلح و ثبات پایدار را ندیده است، بلکه با گذشت هر روز، بحران جنگ و ناامنی پیچیده‌تر از پیش می‌شود.

میرزامحمد یارمند می‌گوید، حضور جامعۀ جهانی از ورود نیروهای بین‌المللی به افغانستان در بخش‌های دولت‌سازی، نهادسازی پردستاورد بوده، اما در عرصۀ تأمین امنیت هنوز هم چالش‌های جدی وجود دارد. به گفتۀ آقای یارمند، افغانستان و آمریکا باید شناخت مشابهی از دشمن مشترک داشته باشند و سطوح عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی را در مبارزه با تروریسم هماهنگ کنند.

اما عتیق‌الله امرخیل، از دیگر آگاهان نظامی، حضور آمریکا و جامعۀ جهانی در افغانستان را بی‌دستاورد می‌داند و می‌گوید، ورود آمریکایی‌ها به افغانستان سبب رشد تروریسم شده است. آقای امرخیل می‌گوید که هنوز هم میان نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای بین‌الملی هماهنگی وجود ندارد و نیروهای خارجی به گونۀ خودسرانه دست به عملیات‌های نظامی می‌زنند که منجر به کشتار غیرنظامیان می‌شود.

اما هر دو آگاه نظامی به این باورند که راهبرد تازۀ امریکا برای دولت افغانستان فرصت خوبی را فراهم کرده تا در بخش مبارزه با تروریسم و انزوای پاکستان جدی عمل شود.

در چنین روزی شانزده سال پیش، ۱۹ تن از اعضای القاعده، چهار هواپیمای تجاری‌-‌مسافربری را ربودند. هواپیماربایان، دو هواپیما را در فاصله‌های زمانی گوناگون به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک زدند. در نتیجۀ این دو برخورد، همۀ مسافران به همراه عدۀ بسیاری که در ساختمان‌ها حضور داشتند، کشته شدند. هر دو ساختمان، پس از دو ساعت به طور کامل ویران شدند و آسیب‌های زیادی به ساختمان‌های پیرامون رساندند.

هواپیماربایان، هواپیمای سوم را به پنتاگون، واقع در ارلینگتونِ ویرجینیا زدند. هواپیمای چهارم اما در زمینی نزدیک شنکسویل، در ایالت پنسیلوانیا، سرنگون شد.

کشته‌شده‎گان این حملات ۲۹۷۴ تن بودند که با در نظرگرفتن ۱۹ هواپیماربا در کل شمار کشته‌های این حمله‌ها به ۲۹۹۳ تن می‌رسد. بیش‌تر کشته‌شده‌گان این حمله‌ها مردم عادی و شهروندان بودند که ملیت آن‌ها از ۹۰ کشور گوناگون جهان بود.