شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

بهای پیاز در تخار 6 برابر افزایش یافته است 21 سنبله|شهریور 1396

 

بهای پیاز در ولایت تخار امسال در مقایسه به سال پار، 6 برابر افزایش یافته است. مسؤولان ریاست زراعت تخار می‌گویند که سال گذشته بهای 7 کیلو پیاز 30 افغانی بود، اما امسال این مقدار پیاز در بازارهای این ولایت تا 180 افغانی به فروش می‌رسد.

شماری از کشاورزان در تخار اما از افزایش بهای پیاز در این ولایت خرسندند. آنان می‌گویند که امسال بازرگانان پیاز را به گونۀ مستقیم از آنان خریداری و به پاکستان صادر می‌کنند، از همین‌رو بهای آن افزایش یافته است.

شماری از بازرگانان در تخار می‌گویند که امسال پیاز افغانستان در پاکستان بازار خوبی داشته و هر 7 کیلوی آن را برای بازرگانان پاکستانی تا 200 افغانی می‌فروشند.

کشاورزانِ تخار، اما از نبود سردخانه‌ها برای نگه‌داری حاصلات‌شان شکایت دارند و می‌گویند، سال پار به علت نبود سردخانه‌ و اندک‌بودن بهای پیاز تمام حاصلات‌شان فاسد شد.

مسؤولان ریاست زراعت تخار نیز می‌گویند که به علت نبود سردخانه‌ها در این ولایت، بیش‌ترین حاصلات پیاز به بیرون صادر می‌شود.

سیدیحیا، آمر بخش کشاورزی ریاست زراعت تخار می‌گوید که امسال کشاورزان این ولایت از 2500 هکتار زمین تنها 1500 هکتار آن را پیاز کاشته‌اند و درکنار صادرات پیاز به بیرون از کشور، این مورد نیز بر افزایش بهای این محصول اثر گذاشته است.

از سوی دیگر باشنده‌گان تخار می‌گویند که اگر روند صادرات پیاز به بیرون از کشور ادامه یابد، امکان دارد بهای این محصول در فصل زمستان چندین برابر افزایش پیدا کند.

آنان از وزارت زراعت و آبیاری می‌خواهند که با ساخت سردخانه‌ها جلو صادرات بی‌رویۀ پیاز به بیرون از افغانستان را بگیرد.