شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

مصرف بودجۀ توسعه‌یی افزایش یافت؛ وزارت معارف در انتهای فهرست 22 سنبله|شهریور 1396

 

وزارت مالیه/دارایی افغانستان می‌گوید، با این که شماری از اداره‌های دولتی نسبت به سال پار کمتر بودجۀ توسعه‌یی خود را به مصرف رسانده‌اند، اما بودجۀ توسعه‌یی امسال بیشتر از سال پار مصرف شده است.

ضیاءالدین حلیمی، رییس بودجۀ وزارت مالیه به سلام‌وطندار می‌گوید، در نه ماه نخست سال پار 29 درصد بودجۀ توسعه‌یی به مصرف رسیده بود و این رقم امسال به 31 درصد می‌رسد، و این رقم احتمالاً تا پایان ماه سنبله/شهریور به 41 درصد خواهد رسید.

آقای حلیمی می‌گوید که از میان 11 اداره‌یی که بیش‌تر بودجۀ توسعه‌یی خود را به مصرف رسانده‌اند وزارت مالیه با 67 درصد هزینه در صدر فهرست و وزارت معارف/آموزش‌وپرورش با 18 درصد هزینۀ بودجه در پایین فهرست قرار دارد.

مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف مشکلات امنیتی و مشکلات در اجرای پروژه‌ها را از جمله دلایل کمی هزینۀ بودجۀ توسعه‌یی در این وزارت می‌داند. سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند که تا پایان سال مالی این میزان هزینه را افزایش دهند.

وزارت مالیه در حالی از افزایش مصرف بودجۀ توسعه‌یی خبر می‌دهد که شورای ملی بارها از پیچیده‌گی روند تدارکات خبر داده بود.