شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

برای 200 هزار کشاورز بذر اصلاح شده توزیع می‌شود 27 سنبله|شهریور 1396

 

مسؤولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری قرارداد 10 هزار متریک تُن بذر اصلاح شده را به ارزش 6 میلیون دالر با اتحادیۀ ملی تولید کننده‌گان تخم‌های اصلاح‌شده در افغانستان امضا کردند. آنان می‌گویند، برای 200 هزار کشاورز در 34 ولایت بذر اصلاح شده توزیع می‌شود.

اسدالله ضمیر، وزیر زاعت آبیاری و مالداری کشور امروز (دوشنبه) در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید که در 13 سال گذشته این نخستین‌باری‌ست که بذر اصلاح‌شده به وقت‌وزمان معین آن به دسترس کشاورزان قرار داده می‌شود.

به گفتۀ آقای ضمیر، با عملی‌شدن این برنامه 400 هزار جریب زمین زیر کشت قرار گرفته و برای 10 هزار تن زمینۀ کار فراهم می‌شود.

او می‌گوید، کشاورزانی که در سال‌ گذشته به بذرهای اصلاح شده دسترسی نداشتند، امسال از آن بهره‌مند می‌شوند.

وزیر زراعت آبیاری و مالداری می‌افزاید که استفاده از بذرهای اصلاح شده سبب افزایش 25 الی 30 درصدی حاصلات گندم نیز می‌شود.