شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

تأخیر در طی مراحل پروژه‌ها در تدارکات علت عملی‌نشدن ده‌ها پروژه 29 سنبله|شهریور 1396

 

 

مسؤولان ریاست احیا و انکشاف دهات هرات از تأخیر طی مراحل اسناد شماری از پروژه‌های توسعه‌یی در ادارۀ تدارکات ملی انتقاد می‌کند.  

آقامحمد صدیقی، رییس احیا و انکشاف دهات هرات امروز در نشستی خبری می‌گوید، امسال قرار بود ده‌ها پروژۀ زیربنایی در این ولایت عملی‌شوند، اما با گذشت 9 ماه از سال مالی، تاکنون اسناد شماری از این پروژه‌ها از سوی ادارۀ تدارکات ملی طی مراحل نشده‌اند.

آقای صدیقی می‌گوید که به همین علت پروژه‌های توسعه‌یی در زمان تعیین‌شدۀ آن عملی نمی‌شود و این پروژه‌ها به سال آینده انتقال می‌یابد.

رییس احیا و انکشاف دهات هرات می‌گوید، امسال از 4 میلیون و 800 هزار دالر از بودجۀ توسعه‎یی که در اختیار این ریاست قرار گرفته، 70 درصد آن را به مصرف رسانده‌ است.

خواستیم در این باره دیدگاه مسؤولان ادارۀ تدارکات ملی را نیز داشته باشیم؛ اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم.

گفتنی‌ست که پیش از این علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی‌ و آب که برای پاسخ‌گویی در بارۀ عملی‌نشدن شماری از پروژه‌ها و عدم مصرف بودجۀ توسعه‌یی به مجلس نماینده‌گان فرا خوانده شده بود، از زمان‌گیری بررسی اسناد پروژه‌های توسعهیی در ادارۀ تدارکات ملی انتقاد کرده بود.

به گفتۀ وزیر انرژی و آب، از همین‌رو روند عملی‌شدن پروژه‌های توسعه‌یی با تأخیر روبه‌رو می‌شود.