شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

خویش‌خوری در روند استخدام محافظان مساجد 30 سنبله|شهریور 1396

حسین بیوک سلام وطندار  

در روند شمولیت افراد در فهرست محافظان مساجدِ شهر کابل خویش‌خوری شده است. در حالی که مسؤولان حوزۀ سیزدهم امنیتی شهر کابل از نهایی‌شدن فهرست نام‌های افرادی که برای تأمین امنیت مسجدهای اهل تشیع استخدام خواهند شد خبر می‌دهند، اما شماری از وکیلان‌گذر و باشندهگان این ناحیه می‌گویند، برخی از وکیلانگذر خویشاوندان خود را در این فهرست گنجانیده‌اند.

عزیزالله، باشندۀ ناحیۀ سیزدهم شهر کابل می‌گوید، وکیلانگذر و هیأت امنای مسجدها وابسته‎گان خود را که هیچ آشنایی با جنگ‌افزار ندارند، در فهرست افراد پیشنهادی برای تأمین امنیت مسجدها اهل تشیع شامل کرده‌اند.

این باشندۀ شهر کابل ادعا می‌کند و می‌گوید که وکیلان‌گذر در بارۀ روند شمولیت افراد به فهرست پیشنهادی، به مردم آگاهی‌دهی نکرده‌اند و تنها افراد وابسته به خودشان را در جریان گذاشته‌اند.

برخی از افرادی که شامل فهرست محافظان مسجدها شده‌اند نیز تأیید می‌کنند که بر اساس آشنایی و شناختی که با وکیلان‌گذر دارند، نام‌های‌شان در این فهرست گنجانیده شده است.

علی، باشندۀ ناحیۀ سیزدهم شهر کابل می‌گوید، بر اساس آشنایی و شناختی که با یکی از وکیلان‌گذر دارد، در فهرست افراد پیشنهادی برای تأمین امنیت مسجدهای اهل تشیع شامل شده‌ است.

یحیا هاشمی، یکی از وکیلان‌گذر ناحیۀ سیزدهم شهر کابل نیز تأیید می‌کند که در برخی از بخش‌های شهر کابل وکیلان‌گذر وابسته‌گان‌شان را برای شمولیت در فهرست پیشنهادی محافظان مسجدها معرفی کرده‌اند.

به گفتۀ او، از هر مسجد 5 تا 7 تن به وزارت داخله معرفی شده‌اند و پس از آموزش دو روزه به این افراد جنگ‌افزار داده می‌شود.

آقای هاشمی می‌گوید که روند توزیع سلاح امروز و فردا از سوی وزارت امور داخله برای این افراد آغاز می‌شود و برای هر فرد استخدام‌شده، مبلغ 6 تا 7 هزار افغانی معاش نیز در نظر گرفته شده است.

اما عبدالاحمدعلی یزدان‌پرست، عضو شورای ولایتی کابل و عضو کمیتۀ امنیت مساجد در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار، این ادعا را که در روند شمولیت افراد در فهرست محافظان مسجدها خویش‌خوری شده است، رد می‌کند. به گفتۀ آقای یزدان‌پرست، افراد استخدام‌شده در هماهنگی با نیروهای امنیتی در مراسم مذهبی و نمازهای روز جمعه در مسجدها حضور خواهند داشت.

این عضو شورای ولایتی کابل می‌گوید، در گام نخست امنیت 101 مسجد اهل تشیع و 15 مسجد اهل تسنن از سوی باشنده‌گان محل تأمین می‌شود و این برنامه با گذشت زمان گسترش می‌یابد.

محمدرضا کوهی، آمر حوزۀ سیزدهم امنیتی شهر کابل می‌گوید، فهرست 170 نفره از 34 مسجد در این ناحیه از سوی کمیسیون امور دینی مسجدها با هماهنگی وزارت حج، ارشاد و اوقاف به هدف استخدام و آموزش افراد به حوزۀ سیزدهم رسیده است.

آقای کوهی می‌گوید که حوزۀ سیزدهم در روند شمولیت این افراد در فهرست پیشنهادی هیچ نقشی نداشته و امکان دارد این کار از سوی وکیلان‎گذر صورت گرفته باشد. اما آقای کوهی تأکید می‌کند که این حوزه از نزد افراد معرفی شده ضمانت گرفته است تا پیشینۀ جرمی نداشته باشند.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید، در صورتی که گزارش‌های مبنی بر خویش‌خوری از سوی وکیلان‌گذر به این وزارت برسد، روند شمولیت افراد در فهرست محافظان مسجدها را بررسی خواهند کرد.

اما شماری از آگاهان نظامی ایجاد یک قطعۀ خاص را برای این کار در چارچوب وزارت داخله اثرگذار می‌دانند.

جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی می‌گوید که ایجاد یک قطعۀ خاص برای تأمین امنیت مسجدها در وزارت داخله سودمندتر از برنامه‌های دیگر است.

گفتنی‎ست، به دنبال افزایش حمله‌های هراس‌افگنانه بر مسجدهای اهل تشیع و رویداد خونین مسجد امام زمان در شهر کابل که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند، شورای علمای اهل تشیع طرحی را مبنی بر تأمین امنیت مسجدها به وزارت حج، ارشاد و اوقاف فرستاد.

سپس مسؤولان این وزارت این طرح را به شورای امنیت پیشنهاد کردند که پس از تأییدی از سوی این شورا، معینیت ارشد امور امنیتی وزارت داخله به عملی‌سازی آن موظف شد.