آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

حکمتیار: جنایتکاران جنگی دادگاهی شوند 30 سنبله|شهریور 1396

 

گلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی که از سه روز به این‌سو در هرات به سر می‌برد، امروز (پنج‌شنبه) در حاشیه‌یی برنامه گرامی‌داشت از روز جهانی صلح می‌گوید که برخی از افراد و به ویژه کسانی که در جهاد افغانستان نقش اساسی داشتند، موضوع به دادگاه کشانیدن جنایتکاران جنگی را وسیلۀ تبلیغات و حربۀ خود قرار داده‌اند.

به گفتۀ او، این افراد در حالی بر دادگاهی‌شدن جنایتکاران جنگی تأکید می‌کنند که خودشان نیز چندین دهه با اقوام تاجیک، اوزبیک، هزاره و پشتون جنگیده‌اند.

رهبر حزب اسلام می‌گوید، پیشنهاد این افراد مبنی بر دادگاهی‌شدن جنایتکاران جنگی را می‌پذیرد، اما در صورتی که تمامی جنایت‌کاران ‌جنگی و افراد دخیل در ویرانی کابل سهم داشتند، در دادگاه‌های کشور محاکمه شوند.

رهبر حزب اسلامی از سران جهادی می‌خواهد که برای دادگاه‌شدن جنایتکاران‌ جنگی به دادگاه عالی مراجعه کنند و او نیز از این کار پشتیبانی می‌کند.

آقای حکمتیار می‌گوید که برخی از افراد و مجاهدین او را به قوم‌گرایی متهم می‌کنند در حالی که خودشان در ولایت‌ها و وزارت‌ها حکومت‌های موازی تشکیل داده‌اند و به برچیدهشدن بساط حکومت‌های موازی مختص به یک قوم یک گروه تأکید می‌کند.

احسان قانع، فعال مدنی  در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، هر فردی که در افغانستان مرتکب جرایم‌جنگی شده است، باید به خاطر تأمین عدالت، دادگاهی شود.

او می‌گوید، با آن که پروندۀ متهمان جرایم‌جنگی در افغانستان سیاسی‌شده، اما بر تأمین عدالت در کشور تأکید می‌کند و خواهان به کیفر رساندن تمامی کسانی‌ست که در جرایم‌جنگی دست داشته‌اند.