شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

زورمندان در مزارشریف زمین قربستانی را غصب کرده‌اند 31 سنبله|شهریور 1396

 

شماری از باشنده‌گان ساحۀ دشت‌شور شهر مزارشریف می‌گویند که زورمندان قسمتی از قبرستان دشت‌شور را غصب نموده و اجساد را از قبرها بیرون کرده‌اند.

امید، یک‌تن از باشنده‌گان دشت‌شور شهر مزارشریف به سلام‌وطندار می‌گوید، زورمندان ساحۀ قبرستانی دشت‌شو را غصب کرده‌اند و در آن خانه می‌سازند.

 به گفتۀ او، این مکان از گذشته‌ها قبرستان بوده است.

سکینه یکی دیگر از باشنده‌‌گان محل می‌گوید، زورمندان در حال ساخت‌وساز خانه در ساحۀ قبرستانی‌ هستند. او از مقام‌های محلی می‌خواهد که مانع غصب زمین‌های این قبرستانی شوند.

مسؤولان ریاست عدلیۀ ولایت بلخ هم می‌پذیرند و می‌گویند که حدود 200 هزار جریب زمین دولتی را زورمندان در این ولایت غصب کرده‌اند.

سیدجعفر مصباح، رییس عدلیه ولایت بلخ نیز غصب این ساحه را از سوی زورمندان می‌پذیرد و می‌گوید که این زمین ملکیت دولت بوده و برای قبرستان داده شده است.

به گفتۀ او، به تازه‌گی هیأتی را برای بازپسگیری این زمین‌ فرستاده است، اما آنان موفق نشدند که این زمین‌ها را از زورمندان بگیرد.

خواستیم دیدگاه غاصبان زمین را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفت‌وگو نشدند.

منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ می‌گوید که کمیسیونی از ارگان‌های مختلف تشکیل شده تا این زمین را دوباره از غاصبان بگیرد.

حدود 200 هزار جریب زمین‌های دولتی در بلخ از سوی زورمندان غصب شده، اما مقام‌های ولایتی بلخ در همکاری با ارگان‌های دیگر تاکنون نزدیک به یک‌صد جریب آن را پس گرفته‌اند.