سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

فروش آشکار مواد مخدر در سطح شهر کندهار 31 سنبله|شهریور 1396

 

برخی از باشنده‌گان شهر کندهار و ولسوالی‌های نزدیک آن می‌گویند، افزایش فروشنده‌گان مواد مخدر در سطح شهر و دسترسی سادۀ جوانان به مواد مخدر، بیشتر جوانان را معتاد ساخته است.

آنان پولیس محل را متهم به دست داشتن با فروشنده‌گان مواد مخدر می‌کنند و می‌گویند که فروشنده‌گان به گونۀ آشکارا در شهر مواد می‌فروشند.

محمد صادق، یک‌تن از باشنده‌گان ولسوالی ارغنداب که از 10 سال به این‌سو معتاد به مواد مخدر است، به سلام‌وطندار می‌گوید، تمامی فروشنده‌گان مواد مخدر به گونۀ آشکار در سطح شهر مواد می‌فروشند.

به گفتۀ او، دسترسی ساده به مواد مخدر و فروش آزاد آن در محل سبب شده است که او و شمار زیادی از جوانان معتاد شوند.

محمد قاسم، باشندۀ ناحیۀ نهم شهر کندهار می‌گوید، فرزند خردسالش به علت افزایش فروشنده‌های مواد مخدر و دسترسی ساده به آن معتاد شده است.

او از حکومت می‌خواهد که برای جمع‌آوری فروشنده‌گان مواد مخدر از سطح شهر، اقدام جدی کند.

ضیا درانی، مسؤول مطبوعاتی فرماندهی پولیس کندهار با رد این گفته‌ها می‌گوید که پولیس کندهار توانایی جلوگیر از هر نوع کار خلاف را دارد.

به گفتۀ او، اگر پولیسی در این جرم دست داشته باشد، دادگاهی‌اش می‌کنند.

بر بنیاد آمار نهاد جهانی «یو، ان، دی، سی» هم‌اکنون در کندهار حدود 100 هزار تن معتاد به مواد مخدر اند که از این میان 10 هزار آن زنان هستند.