سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

برخی از اعضای مجلس: عبدالرؤوف ابراهیمی باید استعفا دهد 1 ميزان|مهر 1396

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، گزارش‌های در رسانه‌ها نشر شده که عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس این مجلس به اختلاس میلیون‌ها افغانی متهم است و باید از وظیفه‌اش کنار برود.

به گفتۀ آنان، آقای ابراهیمی میلیون‌ها افغانی بودجۀ دولت را برای ساخت خانۀ شخصی خودش هزینه کرده است.

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده‌گان امروز (شنبه) در نشست عمومی می‌گوید، در بارۀ اختلاس آقای ابراهیمی صدها مدرک به نشر رسیده و این موضوع برای اعضای مجلس نماینده‌گان که ادعای تأمین عدالت و قانون را می‌کنند، توهین و بی‌عزتی به شمار می‌رود.

آقای ایوبی می‌گوید، رییس مجلس نماینده‌گان در این اواخر زیر بار حکومت رفته و باید استعفا دهد.

شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که رییس دبیرخانۀ این مجلس هم در این فساد دست دارد.

این اتهامات در حالی وارد می‌شود که رییس مجلس نماینده‌گان در یک سفر رسمی به چین رفته و مسؤولان دبیرخانۀ مجلس هم در بارۀ این اتهامات هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده‌اند.

رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس می‌گوید، تا زمانی که وظیفۀ رییس مجلس نماینده‌گان به تعلیق نیاید، دادستانی کل نمی‌تواند به گونۀ آزاد در برابر او اقدام کند.

به گفتۀ آقای بشردوست، با در نظرداشت مادۀ 11 اصول وظایف داخلی مجلس، اگر رییس و اعضای اداری مجلس نماینده‌گان متهم به خیانت ملی شوند، پس از حکم دادگاه و با پیشنهاد یک ثلث و تأییدی دو ثلث اعضای مجلس، از وظایف‌شان عزل می‌شوند.

آقای بشردوست می‌افزاید که سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی و سربازدن از قانون، خیانت ملی‌ست.

همایون همایون، نایب مجلس نماینده‌گان که امروز ریاست مجلس را به عهده داشت از دادستانی کل می‌خواهد، این اتهامات به گونۀ جدی بررسی کند.

گفتنی‌ست که پیش از این نیز برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، هیأت اداری مجلس را متهم به فساد کرده‌اند.