شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

متهم‌شدن شهردار لوگر به فروش زمین‌های ‌شهدا 1 ميزان|مهر 1396

 

ده‌ها تن از اعضای خانواده‌های شهدای لوگر در تجمع اعتراضی‌یی در برابر ساختمان شورای ولایتی این ولایت ادعا می‌کنند که شهردار لوگر زمین‌هایی را که برای آنان اختصاص یافته است، غصب کرده و به فروش می‌رساند.

عبدالقدیر، یک‌تن از معترضان می‌گوید، هدف از اعتراض‌شان تأمین حقوق شهداست. او می‌گوید، شهردار لوگر زمین‌های شهدا را به فروش رسانده است.

عصمت‌الله، یکی دیگر از این معترضان می‌گوید، مطابق به فرمان رییس جمهور غنی باید برای خانواده‌های‌ شهدا زمین داده می‌شد، اما شهردار لوگر زمین‌ها را به نام شهدا گرفته و به فروش می‌رساند.

این شمار معترضان هشدار می‌دهند که اگر صدای‌شان شنیده نشود، راهپیمایی گسترده را راه‌اندازی کرده و بزرگ‌راه‌ها را می‌بندند.

آنان می‌گویند، اداره‌های مربوطه نیز از چهارسال به این‌سو حقوق‌شان را نپرداخته‌اند.

نصیر احمد للیزی، شهردار لوگر در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار تأیید می‌کند که خانواده‌های شهدا با نبود سرپناه روبه‌رو اند. او می‌گوید، تاکنون در این مورد 3000 شکایت خانواده‌های شهدا را ثبت کرده‌اند.

به گفتۀ آقای للیزی، بر بنیاد توافق‌نامه‌یی که با وزارت شهرسازی امضأ کرده‌اند در پل علم، مرکز این ولایت برای خانوادی شهدای لوگر زمین توزیع می‌کنند.

اما شهردار لوگر ادعاها در بارۀ فروش زمین خانواده‌های شهدا را رد می‌کند.

در کنار خانواده‌های شهدای لوگر، افراد معلول این ولایت نیز ادعا می‌کنند که از چهارسال به این‌سو حقوق و امتیازات‌شان را دریافت نکرده‌اند.