شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

رونمایی راهبرد ملی سوم وزارت معارف 2 ميزان|مهر 1396

 

برنامه 5 سالۀ راهبرد ملی سوم وزارت معارف به ارزش 3 میلیارد دالر امروز در کابل، رونمایی شد.

مسؤولان وزارت معارف/آموزش و پرورش می‌گویند که این راهبرد برای 5 سال آینده از (1396-1400) خورشیدی طرح‌شده، ارتقای کیفیت معارف، دسترسی به آموزش و مدیریت شفاف و اثرگذار از اهداف اساسی این راهبرد است.

محمدابراهیم شینواری، معین وزارت معارف می‌گوید که با عملی‌شدن این راهبرد، 2.4 میلیون کودک شامل مکتب می‌شوند، 58 میلیون کتاب درسی چاپ، 14 هزار و 500 صنف درسی ساخته و برای 100 هزار آموزگار و 15 هزار مدیران مکتب‌ها زمینۀ آموزش‌های فنی فراهم خواهد شد.

بر بنیاد این راهبرد تا سال 1400 خورشیدی، 2500 مکتب با فناوری‌های جدید مجهز می‌شوند، 500 هزار تن از نعمت سواد بهره‌مند و 74 هزار تن دیگر از برنامه‌های آموزشی این وزارت فارغ خواهند شد.

معین وزارت معارف می‌گوید که بر بنیاد این راهبرد تا 5 سال آینده شمار آموزگاران به 3 صدهزار و شمار دانش‌آموزان به 12 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر مسؤولان وزارت معارف می‌گویند، هنوز هم درِ بیش از 1007 مکتب به علت ناامنی‌ها در بخش‌هایی از کشور به روی دانش‌آموزان بسته اند و بیش از 48 درصد مکتب‌ها ساختمان ندارند.