سه‌شنبه 29 حوت|اسفند 1396 برابر با 20 مارچ 2018

برگزاری نخستین‌ نمایشگاه صنایع‌دستی زنان بی‌جاشده در جوزجان 2 ميزان|مهر 1396

 

برخی از زنانی که در نتیجۀ جنگ‌های اخیر از ولسوالی‌های درزاب و قوش‌تپۀ جوزجان بی‌جاشده‌اند، برای نخستین‌بار نمایشگاه صنایع دستی‌شان را پس از فرار از ساحۀ جنگ و آموزش 2 ماهۀ صنعت پخته‌دوزی، برگزار کردند.

به گفتۀ آنان، برگزاری این نمایشگاه سبب شده که ده‌ها زنِ بی‌جاشده با فروش صنایع دستی‌شان، روزانه 500 تا 1500 افغانی درآمد داشته باشند.

جمیله، یک‌تن از بی‌جاشده‌گان می‌گوید، پس از آموزش صنعت پخته‌دوزی در بخش تأمین مخارج خانواده‌های‌شان کمک می‌شوند.

به گفتۀ او، زنان بی‌جاشده ناتوان نیستند و آنان می‌توانند که نیازمندی‌های‌ خانوادۀ‌شان را برآورده کنند.

گلالی یکی دیگر از این زنان از دیگر بانوانی که با صنایع‌دستی آشنایی دارند می‌خواهد، با آنان یک‌جا شوند.

به گفتۀ او، در کنار صنایع دستی، قالین‌‌بافی، گلیم‌‌بافی، گل‌دوزی، قرص‌دوزی، موره دوزی نیز به نمایشگاه گذاشته شده‌اند.

مسؤولان مؤسسۀ جهانی روانی-اجتماعی (IPSO) در جوزجان می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه توانمندساختن زنان بی‌جاشده و بی‌بضاعت است.

جان محمد حبیبی، مسؤول بخش فرهنگی (IPOS)  به سلام‌وطندار می‌گوید،  این موسسه در کنار کارگاه آموزشی، وسایل مورد نیاز را نیز برای زنان بی‌جاشده‌ تهیه می‌کند.

به گفتۀ آقای حبیبی، هم‌اکنون شماری از زنان دیگر در مرکز و روستاهای این ولایت مصروف آموزش هستند.

نجیبه قریشی، رییس امور زنان جوزجان با استقبال از برگزاری این نمایشگاه می‌گوید که این برنامه در کنار کمک به زنان بی‌جاشده و بی‌بضاعت، به احیای دوبارۀ صنعت‌های دستی قدیمی این ولایت کمک می‌کند.

شماری از اشتراک کننده‌گان این نمایشگاه نیز می‌گویند، با این که بازار فروش پخته‌دوزی در این ولایت رونق یافته، اما زنان فروشنده هنوز هم با نبود بازار فروش برای صنایع دستی‌شان روبه‌رو اند.