شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

تا 5 سال دیگر پایتخت‌نشینان با قحطی آب روبه‌رو خواهند شد 3 ميزان|مهر 1396

 

مسؤولان وزارت انرژی و آب با نگرانی از کاهش سطح آبِ زیرزمینی در کابل، هشدار می‌دهند که اگر برای حل این مشکل گام‌های جدی برداشته نشود، تا 5 سال آینده شهروندان کابل با قحطی آب آشامیدنی روبه‌رو خواهند شد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب امروز (دوشنبه) در نشست مشترکی با وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که ادامۀ استفادۀ بی‌رویه از آب‌های آشامیدنی، حفر چاه‌های فاضلاب و عدم کنترل منابع آبی زیرزمینی سبب می‌شود که 5 سال بعد آب قحطی دامن‌گیر شهروندان کابل شود.

او می‌گوید: «در 5 سال آینده ممکن آب برای خوردن در این شهر وجود نداشته باشد.»

به گفتۀ وزیر انرژی و آب، برنامۀ 5 سالۀ مدیریت منابع آبی در کشور که شامل سه بخش می‌باشد را روی دست دارند و با عملی‌شدن این برنامه بسیاری از مشکلات در بخش آب آشامیدنی و منابع آبی کشور حل می‌شود.

نوید رسولی، مشاور وزارت شهرسازی و مسکن هم با نگرانی از کاهش آب‌های زیرزمینی و استفادۀ بی‌رویه از منابع آبی در پایتخت می‌گوید، آب‌های زیرزمینی پایتخت 29.6 میلیون مترمکعب است.

به گفتۀ او، کابل به گونۀ تخمینی سالانه به یک‌صدوسی میلیون مترمکعب آب آشامیدنی نیاز دارد.

مشاور وزارت شهرسازی می‌افزاید، بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که 21 درصد فاضلا‌ب‌های کابل به گونۀ بهتر اداره می‌شود و هیچ‌گونه تهدیدی به آب‌های زیرزمینی ندارد، اما بیش از 79 درصد از فاضلاب‌های کابل، آب‌های زیرزمینی پایتخت را تهدید می‌کند.

پیش از این نیز شماری از شهروندان از کاهش سطح آب در شهر کابل شکایت کرده و از حکومت خواستند که به این مشکل رسیده‌گی کند.
 


در همین زمینه

نگرانی‌ها از کم‌آبی و کاهش سطح آب در پایتخت