شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

در 9 ماه 277 پروژه توسعه‌یی در تخار عملی شده است 4 ميزان|مهر 1396

 

صبغت‌الله نظری، رییس انکشاف دهات تخار به سلام‌وطندار می‌گوید، از آغاز امسال مالی تاکنون از میان ۳۴۹ پروژۀ توسعه‌یی، ۲۷۷ پروژه در مرکز و شماری از ولسوالیهای این ولایت تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده‌اند.

به گفتۀ او، 72 پروژۀ باقی‌ماندۀ آن زیر کار است و تا چند ماه دیگر تکمیل خواهد شد.

هزینۀ مجموعی این پروژه‌ها بیش از 1 میلیار افغانی‌ست و 60 هزار خانواده به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم از این پروژه‌ها بهره‌مند شده‌اند.

این پروژه‌ها که شامل جادهسازی، پل و پلچک، کانال‌های آب‌آشامیدنی، ساخت‌وساز دیوار مکتب‌ها و مرکز فروش محصولات کشاورزی و باغی‌ست و از سوی برنامه راه‌سازی روستایی، انسجام‌ساحه‌یی، برنامه ‌ملی ‌آب‌رسانی، پروژۀ حفظ‌ومراقبت برنامه ملی میثاق‌ شهروندی و پروژه «لتیکا» تطبیق شده است.

بیشتر این پروژه‌ها مربوط به برنامۀ حفظ‌ومراقبت این ریاست می‌شود که در ولسوالی‌های ورسج، دشت‌قلعه، چاه‌آب و رستاق توسط ۲۳۲ شورا، کار شده است.

اما شماری از باشنده‌گان ولسوالی چال تخار با انتقاد از ریاست انکشاف دهات این ولایت می‌گویند، در بخش تطبیق پروژه‌ها به این ولسوالی هیچ توجهی صورت نگرفته است.

به گفتۀ آنان، این ولسوالی به علت نداشتن نماینده در مجلس نماینده‌گان، هنوز هم آب‌آشامیدنی، جاده، مراکز درمانی و مکتب ندارد.

از سوی دیگر شماری از باشنده‌گان ولسوالی‌های هزارسموچ و نمک‌آب تخار نیز از بی‌توجهی حکومت در پیوند به عملی‌نشدن پروژه‌های توسعه‌یی در این ولسوالی‌ها شکایت دارند. آنان می‌گویند، در بیش از یک دهۀ گذشته کمترین کاری در این ولسوالی‌ها صورت نگرفته و حتا یک بازار برای خرید و فروش نیازمندی‌های مردم وجود ندارد و باشنده‌گان این دو ولسوالی برای خرید به شهر تالقان مرکز تخار می‌روند.