آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

عبدالله: نشست بازرگانی دهلی مجرایی بر گسترش همکاری‌‌های منطقه‌یی‌ست 6 ميزان|مهر 1396

 

نشست مشترک بازرگانی میان افغانستان، هند و آمریکا امروز (پنج‌شنبه) زیر نام «راهی به سوی رفاه» در دهلی نو به هدف گسترش روابط بازرگانی این سه کشور گشایش یافته که برای سه روز ادامه دارد.

دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، نشست بازرگانی و سرمایه‌گذاری افغانستان، هند و آمریکا را فرصت استثنایی در زمینۀ توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه خوانده و می‌گوید که این نشست بیش‌تر از پیش زمینه را برای گسترش همکاری‌های منطقه‌یی در عرصۀ بازرگانی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد.

آقای عبدالله از موقعیت راهبردی و ترانزیتی افغانستان در منطقه‌ یاد کرده می‌گوید، با گشایش راه‌های ترانزیتی از جمله راه‌ابریشم جدید، افغانستان به نقطۀ وصل کشورهای منطقه مبدل می‌شود.

به گفتۀ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، آنان امیدوارند که این نمایشگاه روزنۀ تازه‌یی را در روابط منطقه به ویژه میان کابل، دهلی و واشنگتن، بگشاید.

هوگو لارنس، مستشار خاص آمریکا در افغانستان نیز می‌گوید، نشست مشترک افغانستان، آمریکا و هند به هدف گسترش روابط بازرگانی میان این سه‌ کشور و سراسر منطقه برگزار  شده است.

او می‌گوید، ارتباطات و سرمایه‌گذاری هایی که از طریق این نمایشگاه تسهیل می‌شوند، در جهت تقویت و تحکیم روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه‌یی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بهتر برای افغانستانی‌ها، راه درازی را طی خواهد کرد.

به گفتۀ او، افغانستان با این که با چالش‌های جدیی روبه‌روست، اما منابع طبیعی فراوان و نسل جوان تحصیل کرده دارد.

مستشار آمریکا در افغانستان می‌افزاید که برگزاری نمایشگاه بازرگانی و سرمایه‌گذاری هند، افغانستان و آمریکا زیر نام «راهی به سوی رفاه» تأکیدی بر منافع مشترک در جهت پیش‌برد و بهبود رفاع اقتصادی افغانستان است.