شنبه 4 حمل|فروردین 1397 برابر با 24 مارچ 2018

صرافان تخار: تا امنیت ما تأمین نشود، صرافی‌ها مسدود می‌مانند 8 ميزان|مهر 1396

 

برخی از صرافان و شهروندان تالقانِ تخار با نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت تجمع اعتراضی‌یی را برابر مقام‌ ولایت، برگزار کردند.

این معترضان با برپایی خیمۀ تحصن در شهر تالقان می‌گویند که حکومت محلی امنیت سرمایه‌گذاران را تأمین کرده نمی‌تواند.

آنان هشدار داده و می‌گویند، تا زمانی که به خواست‌های‌شان رسیده‌گی نشود، مارکیت صرافی مسدود می‌ماند.

حبیب‌الله هیکل‌زاده، نماینده پیشه‌وران تخار می‌گوید، پولیس در تأمین امنیت سرمایه‌گذاران کوتاه آمده است.

به گفتۀ او، تا زمانی که مقام‌های محلی به خواست‌های‌شان رسیده‌گی نکرده و امنیت بازرگانان را تأمین نکند، صرافی‌های تخار مسدود می‌مانند.

ظاهر یک‌تن از صرافان می‌گوید، این خیمۀ اعتراضی تنها از صرافان نیست، همۀ بازرگانان و اصناف از نبود امنیت‌شان نگرانند و اگر امنیت‌شان تأمین نشود، آنان نیز به این جمع می‌پیوندند.

سید جهانگیر کرامت، آمر امنیت فرماندهی پولیس تخار می‌گوید، پولیس برای تأمین امنیت تمامی شهروندان تلاش می‌کند.

به گفتۀ او، کسانی که دست به اختطاف و ناامن‌ساختن تخار می‌زنند، مجازات می‌شوند.

این معترضان برخی از نماینده‌گان مجلس و شورای ولایتی را نیز متهم به توزیع اسلحه برای افراد ملکی کرده و می‌افزایند که مقام‌های محلی باید فکری به حال آنان نیز کنند.

اخیرأ ناامنی و حضور افراد تفنگدار در بخش‌های از شهر تالقان مردم را نگران ساخته است که روز پیش افراد ناشناس پسر 15 سالۀ یکی از صرافان را از شهر تالقان مرکز تخار ربودند.