شنبه 26 حوت|اسفند 1396 برابر با 17 مارچ 2018

چهار کمیسیون اتهام فساد بر رییس مجلس نماینده‌گان را بررسی می‌کند 8 ميزان|مهر 1396

 

اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (شنبه) یک‌بار دیگر روی اتهامات وارده به عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان و خدای نظر نصرت، رییس دبیرخانۀ این مجلس بحث کردند. آنان در این نشست خواستار تشکیل کمیسیونی برای بررسی این اتهامات شدند.

همایون همایون، نایب نخست مجلس نماینده‌گان می‌گوید، گفته‌های رییس مجلس در نشست پیشین نادرست است و او اسنادی در اختیار دارد که نشان دهندۀ اختلاس آقای ابراهیمی است.

به گفتۀ آقای همایون، کرایۀ خانۀ رییس مجلس از بودجۀ مجلس نماینده‌گان پرداخت شده نه از کود 91.

نایب نخست مجلس نماینده‌گان می‌افزاید، رییس دبیرخانۀ مجلس 10 گل را به ارزش 600 هزار افغانی خریداری کرده که باید از سوی کمیسیون‌های مربوطۀ مجلس بررسی شود.

اما رییس مجلس نماینده‌گان با آن که تأکید می‌کند پرونده پیش از این از سوی ادارۀ عالی تفتیش بررسی شده و نیاز به بررسی دوباره نیست، می‌گوید، اگر قناعت اعضای مجلس نماینده‌گان فراهم نشده است، پرونده دوباره بررسی شود.

رییس مجلس بررسی اتهامات فساد را به رأی‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد تا چهار کمیسیون مجلس این اتهامات را بررسی کند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان پیشنهاد می‌کند که مجلس باید پیش نویس طرحی را تصویب کند که بر اساس آن نهادهای عدلی و قضایی در بررسی خلاف‌ورزی‌های اعضای مجلس نماینده‌گان دست باز داشته باشند.

پیش از این گزارش‌هایی به نشر رسیده که نشان می‌دهد شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان متهم به دست‌داشتن در رویدادهای ناامنی و فساد اداری شده‌اند، اما به دلیل داشتن مصونیت قضایی از آنان بازپرس نمی‌شود.
 


در همین زمینه
برخی از اعضای مجلس: عبدالرؤوف ابراهیمی باید استعفا دهد

رییس مجلس نماینده‌گان اتهامات وارده به خودش را رد می‌کند