دوشنبه 28 حوت|اسفند 1396 برابر با 19 مارچ 2018

مجلس: پروژۀ گذرگاه بدیل سالنگ سیاسی شده است 10 ميزان|مهر 1396

 

قرار است ساخت‌وساز گذرگاه بدیل برای تونل سالنگ به هزینۀ 19 میلیون دالر ساخته شود. برای این پروژه شرکت‌های روسی، اوکراینی، هندی و ترکی داوطلب شدند، اما از این میان شرکت استرالیاییِ «SMEC» انتخاب شد. با این حال گفته می‌شود که این پروژه اکنون سیاسی شده است.

امروز نماینده‌گان وزارت فواید عامه و وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی و مسؤولان سالنگ‌ها به خاطر آماده‌گی‌ها برای جلوگیری از رویدادهای احتمالی در فصل سرما به مجلس فراخوانده شدند.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس می‌گوید، شرکت‌ روسی بازبینی‌هایی در طرح پروژۀ مسیر بدیل سالنگ‌ها دارد و این پروژه «جنبۀ سیاسی» به خود گرفته است.

عبدالرحمان صلاحی، معاون وزارت فواید عامه می‌گوید، این بازبینی‌ها از سوی حامیان مالی پروژه انجام می‌شود. به گفتۀ او، پروژۀ مسیر بدیل سالنگ‌ها در مدت 26 ماه با کمک مالی بانک آسیایی ساخته خواهد شد.

آقای صلاحی می‌افزاید، بانک جهانی برای ساخت سیستم موجود تونل سالنگ نزدیک به 60 میلیون دالر را در 4 سال پیش‌بینی کرده است. به گفتۀ صلاحی، ساخت این تونل از 2018 عملاً آغاز می‌شود.

قرار است شرکت استرالیاییِ «SMEC» در بارۀ گزینه‌های موجود خاواک-خنجان، دوشی-بامیان، بازسازی تونل کنونی و اعمار یک تونل جدید مطالعات خود را انجام ‌دهد و گزینۀ مناسب را برای دولت افغانستان پیشنهاد کند.

از ساخت تونل سالنگ توسط روس‌ها، 50 سال می‌گذرد و این تونل به علت شرایط نامناسب و جنگی به گونۀ جدی آسیب دیده و با در نظرداشت مشکلات مسافران در فصل سرما ساختن تونل جدید یک نیاز پنداشته می‌شود.