آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

بهای مواد سوختی در فصل سرما کنترل می‌شود 11 ميزان|مهر 1396

 

تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان از آماده‌گی‌ها برای کنترل بهای مواد سوختی در فصل سرما خبر می‌دهد.

تمیم ولید، رییس این تصدی به سلام‌وطندار می‌گوید که حین افزایش بهای مواد سوختی از ذخایر نفت و گاز استفاده خواهند کرد.

اخیراً بهای گاز مایع در افغانستان افزایش یافته است، آقای ولید برگزاری رقابت‌های المپیک در ترکمنستان را علت این افزایش می‌داند.

رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید که اکنون بهای هر تُن گاز مایع 30 دالر کاهش یافته و این کاهش تا 80 درصد خواهد رسید.

به گفتۀ او، هم‌اکنون در هر منطقۀ کابل یک فروشگاه گاز موجود است که هر کیلو گاز مایع را به 43 افغانی به فروش می‌رسد و در صورت نیاز این فروشگاه‌ها افزایش خواهند یافت.

بهای گاز اخیراً در پایتخت از 50 به 60 افغانی افزایش یافته و این رقم در ولایت‌ها به 70 افغانی می‌رسد.

شماری از باشنده‌گان پایتخت اما هنوز نگران افزایش بهای مواد سوختی در فصل سرما اند.

همه ساله با فرارسیدن زمستان بهای مواد نفتی در کشور افزایش می‌یابد. سال گذشته دولت برای کاهش‌ بهای مواد نفتی در بازار مداخله کرد.