آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

مالیات ده درصدی مشترکان مخابراتی؛ «هنوز سیستمی وجود ندارد» 11 ميزان|مهر 1396

 

با گذشت حدود دو سال هنوز سیستمی برای نظارت از جمع‌آوری ده درصد مالیات از مشترکان شرکت‌های مخابراتی وجود ندارد.

شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در یک نشست خبری در کابل دستاوردهای سه‌ سالۀ حکومت در زمینۀ خدمات مخابراتی را ارایه کرد.

آقای آریوبی می‌گوید، در چند ساله گذشته در بخش عرضۀ خدمات مخابراتی به ویژه خدمات انترنتی پیشرفت‌های خوبی انجام شده است، اما تاکنون سیستمی برای نظارت بر ده درصد مالیات مشترکان شرکت‌های مخابراتی وجود ندارد.

به گفتۀ سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بر اساس برنامه‌های این وزارت، بیش از پنجاه درصد نفوس افغانستان تا سال 2021 میلادی از خدمات انترنتی مستفید خواهند شد.

باشنده‌گان کشور با انتقاد از نبود سیستم نظارت از وضع مالیات بر مشترکان شرکت‌های مخابراتی از حکومت می‌خواهند برای رفع این مشکل در عمل اقدام کند.

به گفتۀ مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، این وزارت در دو سال گذشته بیش از 8 میلیارد افغانی از مالیات مشترکان شرکت‌های مخابراتی به دست آورده است.