آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

فرصت‌ها و چالش‌های آیندۀ افغانستان؛ محور نشست سام در کابل 12 ميزان|مهر 1396

 

نشست هیأت عالی‌رتبه (سام) امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. دستاوردها پس از نشست بروکسل، برنامه‌های آینده حکومت و چه‌گونه‌گی کمک‌های کشورهای حامی افغانستان محور گفت‌وگوهای این نشست خوانده شده‌اند.

نشست سام برای مدت دو روز (از ۱۲ تا ۱۳ میزان/مهر) برگزار شده است.

هوگو لارنس، سرپرست سفارت آمریکا در کابل نیز روز گذشته برگزاری نشست سام را برای دولت افغانستان فرصتی مناسب خواند و گفت که انتساب افراد شایسته در پست‌های حساس دولتی و چه‌گونه‌گی مبارزه با فساد اداری در دولت وحدت ملی افغانستان نیاز جدی این کشور است.

قرار است در روز اول در رابطه به توانمندسازی زنان، وضعیت اقتصادی افغانستان، تقویت سکتور خصوصی تطبیق اولویت‌ها و چالش‌های پیش‌رو تا سال ۲۰۲۰ گفت‌وگو شود و حکومت‌داری، اصلاحات در نهادهای دولتی و مبارزه با فساد، انکشاف زیربناها و دستاوردها و اولویت‌ها تا ۲۰۲۰ موضوعات مورد بحث در روز دوم جلسه خوانده شده‌اند.

در این نشست محمداشرف غنی رییس جمهور افغانستان، اکلیل حکیمی وزیر مالیه/دارایی، تداماچی یاماماتو نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، نماینده‌گان بیش از ۴۰  کشور، نهادهای بین‌المللی، موسسات غیردولتی سازمان ملل متحد، اعضای کابینه، روسای نهادهای مستقل دولتی، اعضای شورای ملی، نماینده‌گان جامعه مدنی و سکتور خصوصی حضور دارند.