آدينه 3 حمل|فروردین 1397 برابر با 23 مارچ 2018

فساد و تروریسم؛ عمده‌ترین چالش‌های حکومت افغانستان 13 ميزان|مهر 1396

 

فساد اداری و تهدیدهای هراس‌افگنی بزرگترین چالش‌ها در برابر حکومت وحدت ملی عنوان شده می‌شوند. محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در دومین روز نشست مقام‌های بلندپایه (سام) در کابل، با آن که از پیشرفت‌ها در بخش‌های گونه‌گون سخن می‌گوید؛ فساد اداری، ناامنی‌ها و هراس‌افگنی را از چالش‌های جدی در برابر حکومت می‌خواند.

آقای غنی، اما بر داشتن ارادۀ جدی حکومت برای آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در بخش‌های امنیتی تأکید می‌کند.

تدامیچی یاماماتو، نمایندۀ ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست می‌گوید، با آن که مشکلات زیادی وجود دارد، اما حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری گام‌های جدی و عملی‌یی را برداشته است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی نیز به جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که حکومت تلاش دارد تا تمام تعهدات‌اش به کشورهای کمک‌کننده را عملی کند.

بررسی اجرای تعهدات حکومت به کشورهای کمک‌کنندۀ افغانستان در نشست بروکسل و برنامه‌های آیندۀ حکومت، محور گفت‌وگوهای 50 کشور و سازمان جهانی تمویل‌کنندۀ دولت افغانستان در نشست سام در کابل را تشکیل می‌دهند.